Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:02:55

Poprawka 66

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2