Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:57:04

Poprawka 93

Za: 12 Przeciw: 84 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3