Narzędzia:

Posiedzenie: 33. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


24, 25 i 26 listopada 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


4
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Wniosek o przyjęcie projektu


5
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

Wniosek o przyjęcie projektu


6
Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


7
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 6-9, 12, 13, 18


8
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


9
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 26, 27


10
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


11
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


12
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


13
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


14
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


15
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


16
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


17
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20


18
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


19
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22


20
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23


21
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24


22
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25


23
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


24
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


25
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


26
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie projektu


27
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 1


28
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 2


29
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 3


30
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


31
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-14, 17-22, 26, 28-31, 33, 34, 37-44


32
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 23-25, 27, 32, 35, 36


33
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


34
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


35
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Wniosek o przyjęcie projektu


36
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


37
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


38
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


39
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


40
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


41
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


42
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


43
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


44
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


45
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


46
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 15


47
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


48
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


49
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


50
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


51
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 1, 4, 7


52
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 2


53
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 3


54
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 5, 8


55
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 6


56
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


57
Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


58
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka


59
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


60
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 1-3, 5, 9


61
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 4


62
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 6


63
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 7


64
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 8


65
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 10-12


66
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


67
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


68
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-5


69
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


70
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


71
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


72
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


73
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11


74
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


75
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


76
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 1, 2, 4, 6-24, 28


77
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 5


78
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 25


79
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 27


80
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


81
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

Wniosek o przyjęcie projektu


82
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

Wniosek o przyjęcie projektu


83
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Wniosek o przyjęcie projektu


84
Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


85
Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


86
Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Wniosek o odrzucenie projektu


87
Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 6-9, 12, 13, 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 26, 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-14, 17-22, 26, 28-31, 33, 34, 37-44

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 23-25, 27, 32, 35, 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 1, 4, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 5, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 1-3, 5, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 10-12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 1, 2, 4, 6-24, 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania