Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Dnia 26-11-2021 godz. 11:36:49

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 93 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3