Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:17:53

Poprawka 5

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1