Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:16:05

Poprawka 1, 6-9, 12, 13, 18

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1