Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:53:42

Poprawka 6

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1