Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Dnia 26-11-2021 godz. 12:06:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2