Narzędzia:

33. posiedzenie Senatu RP X kadencji

porządek 33.posiedzenia Senatu

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2


1.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego
Druki senackie: 544544 S
Uchwała: 544uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego.
druki senackie nr 544, 544 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Klich.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 544 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka
Druki senackie: 546546 S
Uchwała: 546uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka.
druki senackie nr 546, 546 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Klich.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 546 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę z dnia 29 października 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1632do druku 1632do druku 16321684
Druki senackie: 553553 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 553uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.
druki sejmowe nr 1632, 1684
druki senackie nr 553, 553 A


Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Technologii.

Celem ustawy jest zapewnienie przejrzystości rachunkowości prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Przedmiotowe przepisy mają charakter doprecyzowujący i potwierdzają wymóg wyodrębnienia funduszu specjalnego dla każdego programu rządowego (programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami COVID-19, powierzonego PFR do realizacji przez Radę Ministrów).

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 553 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Tobiszowska.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy
Druki senackie: 555555 A555 B555 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 555uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1504, do druku 1504, 1680, 1680-A
druki senackie nr 555, 555 A, 555B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Celem ustawy jest wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 555 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 555 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Joanna Sekuła.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. odrzucił ustawę z dnia 29 października 2021 r.
Druki sejmowe: 1673do druku 167317051705 A
Druki senackie: 559559 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 559uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1673, do druku 1673, 1705, 1705-A
druki senackie  nr 559, 559 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa dotyczy indeksacji od 1 stycznia 2022 r. stawek akcyzy na wyroby akcyzowe będące używkami oraz określenia stawek akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i wyroby nowatorskie na lata 2023-2027 (tzw. ścieżki dojścia do stawek docelowych).

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie  ustawy (druk nr 559 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.
Mniejszość komisji wnosi przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 559 A).
Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. odrzucił ustawę z dnia 29 października 2021 r.
Druki sejmowe: 1704do druku 170417071707 A
Druki senackie: 560560 A560 B578560 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 560uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1704, do druku 1704, 1707, 1707-A
druk senacki nr 560,  560 A, 560 B, 578

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Marek Suski.

Ustawa dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej instalacji, która nie jest ich własnością i która może być zarządzona przez osobę trzecią, która podlega ich instrukcjom.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- Komisji Środowiska,
- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 560 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 560 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gawłowski.

Jednocześnie komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 578).
Do prezentowania stanowiska Komisji w tej sprawie upoważniony został senator Stanisław Gawłowski.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.
Druki senackie: 578
Uchwała: 578uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.
druk senacki nr 578

Podczas rozpatrywania ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

Przedstawiony zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu projekt ustawy wprowadza definicje nowych podmiotów, które mogą funkcjonować na rynku oraz określa zasady działania wprowadzonego systemu.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gawłowski.


8.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 1674do druku 16741683
Druki senackie: 552552 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 552uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
druki sejmowe nr 1674, do druku 1674, 1683
druki senackie nr 552, 522 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Marek Suski.

Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym, zaopatrującym gospodarstwa domowe w to paliwo, możliwości odzyskania kosztów związanych z tymi dostawami w dłuższym horyzoncie czasowym. Przepisy ustawy umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym zaliczenie do kosztów uzasadnionych ewentualnych kosztów zewnętrznego finansowania przeniesienia niepokrytego przychodu na lata następne.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 552 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (43) do ustawy
Druki sejmowe: 1633do druku 1633do druku 163316661666 A
Druki senackie: 556556 A556 B556 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 556uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1633, do druku 1633, 1666, 1666-A
druki senackie nr 556, 556 A, 556 B

Był to rządowy projekt ustawy.  Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa ma na celu wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, co ma zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. W ustawie uregulowano m.in. procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych oraz  doprecyzowano zasady tworzenia stref czystego transportu.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury,
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 17 listopada 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 556 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Lamczyk.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 556 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.

 

 


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Druki senackie: 462462 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 462uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
druki senackie nr 462, 462 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Stanisław Gawłowski.

Projektowana ustawa ma na celu zapewnienie gminom nadmorskim znajdującym się w obszarze pasa nadbrzeżnego szerszego wpływu na sposób gospodarowania pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże. Projekt stwarza podstawę prawną do wykorzystywania przez gminę pasa technicznego znajdującego się w granicach tej gminy, dla celów rekreacyjnych, turystycznych, sportowych oraz kulturalnych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2021 r. skierował projekt ustawy do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Infrastruktury.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyły się 8 września oraz 27 października 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 462 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gawłowski.