Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 26-11-2021 godz. 11:32:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 49 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2