Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:54:11

Poprawka 7

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1