Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:43:28

Poprawka 15

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2