Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:57:25

Poprawka 12

Za: 1 Przeciw: 98 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1