Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Dnia 26-11-2021 godz. 12:34:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3