Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dnia 26-11-2021 godz. 12:14:15

Poprawka 10-12

Za: 65 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 5