Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:56:06

Poprawka 10

Za: 50 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1