Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 26-11-2021 godz. 12:08:30

Poprawka

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2