Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:40:04

Poprawka 1-14, 17-22, 26, 28-31, 33, 34, 37-44

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2