Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:22:40

Poprawka 19

Za: 3 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1