Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:20:05

Poprawka 14

Za: 2 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 52 Nie głosowało: 1