Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:18:30

Poprawka 10

Za: 6 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 50 Nie głosowało: 1