Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Dnia 26-11-2021 godz. 12:35:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2