Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Dnia 26-11-2021 godz. 11:45:35

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2