Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:26:11

Poprawka 24

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1