Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Dnia 26-11-2021 godz. 12:40:51

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5