Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Dnia 26-11-2021 godz. 12:40:06

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 45 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6