Narzędzia:

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Dnia 26-11-2021 godz. 12:26:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4