Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:23:29

Poprawka 20

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1