Narzędzia:

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Dnia 26-11-2021 godz. 12:28:36

Poprawka 5

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3