Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Dnia 26-11-2021 godz. 12:03:31

Poprawka 5, 8

Za: 49 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3