Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:17:09

Poprawka 3, 26, 27

Za: 72 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 1