Narzędzia:

Posiedzenie: 33. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


24, 25 i 26 listopada 2021 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania