Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:25:05

Poprawka 22

Za: 3 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 52 Nie głosowało: 1