Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

Dnia 26-11-2021 godz. 11:10:33

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 50 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 5