Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dnia 26-11-2021 godz. 11:12:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1