Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:27:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1