Narzędzia:

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Dnia 26-11-2021 godz. 12:29:31

Poprawka 25

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3