Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Dnia 26-11-2021 godz. 12:01:38

Poprawka 1, 4, 7

Za: 48 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3