Narzędzia:

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Dnia 26-11-2021 godz. 12:30:23

Poprawka 27

Za: 49 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3