Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:20:39

Poprawka 15

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1