Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dnia 26-11-2021 godz. 12:10:26

Poprawka 1-3, 5, 9

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3