Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:19:08

Poprawka 11

Za: 4 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 52 Nie głosowało: 1