Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:48:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1