Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:28:51

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2