Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Dnia 26-11-2021 godz. 12:02:17

Poprawka 2

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2