Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:24:02

Poprawka 21

Za: 2 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 51 Nie głosowało: 1