Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:51:41

Poprawka 4

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2