Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Dnia 26-11-2021 godz. 12:02:52

Poprawka 3

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3