Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:59:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 49 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 2