Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-11-2021 godz. 11:21:47

Poprawka 17

Za: 3 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 1